646 805 798

Actualitat

S’amplia l’edat mínima per obtenir el carnet de conduir de vehicles pesants.

Feb 22, 2024

El Govern ha anunciat recentment una nova mesura que permetrà ampliar l’edat mínima per obtenir el carnet de conduir de vehicles pesants. Aquesta decisió té com a objectiu millorar la seguretat viària i adaptar els requisits de conducció a les necessitats actuals del sector del transport.

Segons el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, aquest canvi entrarà en vigor el proper any i afectarà principalment als conductors que desitgin obtenir la llicència per a vehicles pesants de més de 3.500 quilograms de massa màxima autoritzada (MMA).

Actualment, la legislació estipula que l’edat mínima per obtenir aquest carnet és de 21 anys. Amb la nova mesura, aquesta edat mínima s’ampliarà fins als 24 anys. A més, es requerirà als aspirants que hagin obtingut prèviament la llicència per a vehicles de categories inferiors, com el carnet de conduir de turismes.

El Govern ha justificat aquest canvi argumentant que els conductors més joves podrien mancar de l’experiència i maduresa necessàries per conduir vehicles pesants amb seguretat, especialment en situacions de trànsit complicades o en carreteres de muntanya. Aquesta mesura, segons les autoritats, contribuirà a reduir el nombre d’accidents de trànsit i a millorar la seguretat dels conductors i de la resta d’usuaris de la via pública.

Cal assenyalar que aquesta ampliació de l’edat mínima per obtenir el carnet de conduir de vehicles pesants ha rebut opinions diverses de part de diferents sectors, amb alguns crítics argumentant que aquesta mesura podria afectar negativament la demanda de conductors professionals en un moment en què ja hi ha una manca de personal qualificat en el sector del transport.