646 805 798

Curs Operador de Carretons Elevadors

Contingut

• Característiques i tipus de carretons:
– Per la ubicació de la càrrega, per la manera d’elevació de la càrrega, per la font d’energia, pels seus trens de rodatge, per la manera de conducció, pel lloc d’utilització, pel seu disseny.
– Elements d’un carretó, plaques informatives, accessoris. Palets i magatzems. Identificació de mercaderies, l’ergonomia en el carretó elevador, tipus de motors, inspeccions prèvies.
– Mecànica i manteniment del carretó elevador, il•luminació, rodes, bateries, sistema hidràulic, vàlvules, contaminació i medi ambient.

• El conductor de carretons elevadors. Aptituds i coneixements:
– Normes de maneig, compatibilitat carretó/locals de treball, normes per a la utilització de càrregues, càrregues en camions, l’estabilitat, recollida i dipòsit de càrregues, apilat i desapilat.
– Precaucions de seguretat, la col•locació de la càrrega, pujar correctament al carretó, l’accident de treball, primers auxilis, conceptes bàsics de seguretat i salut, seguretat.

• Pràctiques amb carretons elevadors:
– Instruccions de maneig, aplicar tots els coneixements desenvolupats en l’aula.
– Pas entre passadís estret de balises cap endavant i cap enrera.
– Apilar i desapilar varies classes de càrregues.

Certificat

  • Carnet d’operador de carretons elevadors.

Objectius

• Proporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris per a desenvolupar les seves tasques d’acord amb la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, de 8 de novembre, i a la normativa específica que regula la seva activitat laboral.
• Adquirir els coneixements i aptituds necessàries per a manejar un carretó elevador amb seguretat.

Desenvolupament

El curs es realitza normalment en dissabtes pel matí amb una durada de 20 h., es realitza en quatre sessions de 5 h. dos sessions en aula i les altres dues en pista de pràctica (possibilitat de fer el curs amb dues sessions de 5 h.).

• L’assistència no és obligatòria, però el centre no expedirà el carnet si s’ha perdut part substancial del curs o continguts que consideri importants.

A qui es dirigeix

• CURSOS CARRETONS OBERTS: PER EMPRESES I PARTICULARS
El curs de carretons obert va dirigit a particulars o empreses que desitgen formar a poc personal o de forma puntual.

• CURS DE CARRETONS A MIDA: PER EMPRESES
El curs de carretons a mida va dirigit a empreses que tenen un grup de treballadors a formar, aquest curs pot realitzar-se o en les instal•lacions del client o en les nostres instal·lacions.

• És recomanable estar en possessió el permís B.