646 805 798

Curs ADR Explosius

Mercaderies Perilloses

FOTO_adr-explosivos

Contingut

Disposicions particulars aplicables al transport de matèries i objectes explosius:
– Matèries i objectes explosius de la classe 1, Divisions de grup i de compatibilitat.
– Condicions generals d’envàs i embalatge, unitats de transport.
– Condicions especials per l’ús dels vehicles.
Riscos específics que presenten les matèries i objectes explosius i pirotècnics.
– Disposicions relatives a la protecció.
– Riscos i perills que presenten les matèries perilloses i objectes de classe 1.

Disposicions específiques sobre la carrega comú de matèries i objectes de la classe 1.
– Limitacions de les quantitats transportades.
– Prohibició de carrega en comú.
– Senyalització de vehicles.

Certificat

  • Ampliació de l’autorització ADR per el transport de Matèries Explosives (classe 1).

Objectius

Formar a l’aspirant per superar les proves d’obtenció de l’autorització per a conductors per el transport de Matèries Explosius (classe 1).
• Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses de la classe 1 (Explosius).
• Poder accedir a un mercat laboral més ampli.

Desenvolupament

El curs d’obtenció consta de 10h. (Renovació 6 hores)
• Normalment aquest cursos es realitzen en dissabte i en diumenge pels matins en jornada de 08:00 h. a 13:30 hores.
• El curs és d’assistència obligatòria amb probable inspecció per part de la Prefectura Provincial de Trànsit.
• No pot haver faltes d’assistència.

A qui es dirigeix

• Conductors que per naturalesa de la carrega estan incloses dins de la classe 1 (Explosius).
• Es requisit per poder fer aquest curs estar en possessió de l’autorització bàsica o comú per a Mercaderies Perilloses.
• Conductors que precisin realitzar el curs d’actualització durant l’any anterior a l’any anterior a l’expiració del període de vigència de la Autorització.