646 805 798

Carnet de Cotxe B96

Permís B96

Objectius permís B96

Assolir la formació necessària per superar les proves d’obtenció del permís B96 de la DGT.
• Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia un conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc de més de 750 kg de MMA (la MMA del conjunt no pot superar els 4.250 kg.)

A qui es dirigeix?

A persones que disposen del permís B i que necessiten portar un remolc de més de 750 Kg (el conjunt no pot superar els 4.250 kg.)
• Es requisit per fer aquest curs estar en possessió del permís B.

Contingut permís B96

Normes de circulació conduint amb un remolc enganxat.
­ – Velocitats, distàncies de seguretat amb els altres vehicles i dins de túnels.
­ – Senyals de circulació, ús de carrils, normes sobre parades i estacionaments, circulació per passos estrets.
­ – Prohibició de circulació en determinades dates i itineraris.
• Altres normes de circulació i senyalització circulant amb un remolc enganxat.
­ – Senyalització i enllumenat.
­ – Ús de les falques de roda.
­ – Plaques de matrícula
• Documents que s’han de portar.
­ – Permisos de conduir.
­ – Permisos de circulació i Fitxa d’inspecció tècnica.
­ – Assegurança.
• Pràctiques de destreses.
­ – Marxa enrere amb un remolc enganxat en línia recte i corba.
­ – Acoblament i desacoblament del remolc.
­ – Estacionament amb un remolc enganxat.

Desenvolupament permís B96

• Examen de maniobres + examen de circulació.
• Les classes pràctiques de destreses es realitzen en les pistes de pràctiques del centre. El nombre de sessions dependrà de les habilitats de cada alumne.
• Les classes pràctiques de circulació, es començaran una vegada aprovat l'examen de destreses i es faran per vies obertes al trànsit, normalment en les mateixes zones de l'examen, el nombre de sessions dependrà de les habilitats de cada alumne.
• Les classes pràctiques es fan a hores convingudes generalment de dilluns a divendres.

Certificació permís B96

  • Permís de conduir expedit per la DGT amb lliurament a domicili.