646 805 798

Carnet de Moto A2

Permís A2

Objectius permís A2

Aconseguir la formació necessària per superar les proves d’obtenció del permís A2.

• Proporcionar els coneixements específics i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia vehicles de dues rodes i de gran cilindrada (fins a 35 Kw de potència) per les vies públiques.

A qui es dirigeix?

Persones de 18 anys que desitgin tenir un vehicle petit per moure's per la ciutat.

• És requisit per fer el curs tenir nacionalitat espanyola o residència.

• En cas d'estar en possessió del permís de la classe B estarà exempt de la realització de la prova de teòrica comuna i en cas d'estar en possessió del permís de la classe A1 (motocicletes de fins a 125 cc i no més d'11,9 kW de potència) estarà exempt de fer la part teòrica comuna així com l'específica.

• I en el cas d'estar en possessió del permís de la classe A1 i haver-se examinat amb un vehicle manual (motocicletes de fins a 125 cc i no més d'11,9 kW de potència) amb més de dos anys d'antiguitat, només caldrà fer la prova de circulació per vies obertes al trànsit.

Contingut permís A2

• Teòrics.
– Reglament general de conductors.
– Senyalització de les vies.
– Documentació, seguretat viària i primers auxilis.

• Destreses en circuit tancat
– Equipament i coneixements dels comandaments.
– Equilibri i habilitats a velocitat reduïda.
– Acceleració, reflexos i frenada d’emergència.

• Circulació en vies obertes al trànsit.
– Posició a la via.
– Adaptació de la velocitat al trànsit.
– Respecte per les normes i els altres usuaris.

Desenvolupament permís A2

El curs s’inicia amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials, complementades amb una fase no presencial amb tutoria, realitzant test per Internet/Ordinador.

• L’assistència no és obligatòria però sí molt recomanable per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.

• Una vegada superat l’examen de coneixements (teòrica), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, a la pista de pràctiques. El número de sessions varia en funció de l’habilitat l’alumne.

• Les classes teòriques es realitzen en horari fixat pel centre, l’alumne podrà assistir a totes les que desitgi fins a obtenir l’aprovat.

• Les classes pràctiques es realitzen en hores convingudes, de dilluns a divendres.

Certificació permís A2

  • Permís A2 expedit per la Direcció General de Trànsit amb lliurament a domicili.