646 805 798

Actualitat

El Govern estudia canvis en la normativa dels carnets de moto per adaptar-se a la nova directiva europea

Feb 22, 2024

El Ministeri de l’Interior està considerant fer canvis en la normativa dels carnets de conduir per a motocicletes per adaptar-se a la nova directiva europea sobre llicències de conduir. Aquesta nova regulació europea, que es preveu que entri en vigor en els pròxims anys, inclou diverses modificacions destinades a harmonitzar i reforçar els requisits per a la conducció de motocicletes a tota la Unió Europea.

Una de les principals propostes és l’obligatorietat de realitzar una formació específica per a la conducció de motocicletes de potència mitjana i gran cilindrada, conegudes com a categoria A. Aquesta formació, que es podria realitzar mitjançant cursos prèviament homologats, seria necessària per als conductors que volguessin obtenir la llicència per a aquest tipus de motocicletes.

A més, la nova directiva també podria establir una progressió gradual en els permisos de conducció de motocicletes, de manera que els aspirants haurien de començar amb motocicletes de menor cilindrada i potència abans de poder accedir a les motocicletes més grans i de més prestacions.

El Ministeri de l’Interior ha informat que està estudiant aquestes propostes i treballant en la seva possible implementació, tot i que encara no s’ha pres cap decisió definitiva al respecte. L’objectiu és garantir una conducció segura i responsable de les motocicletes, així com adaptar-se als canvis normatius europeus per mantenir la coherència amb la resta de països membres de la Unió Europea.