646 805 798

Carnet de Moto A1

Objectius permís A1

Aconseguir la formació necessària per a superar les proves per obtenir el permís A1.

• Proporcionar els coneixements específics i les destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia vehicles de dues rodes i de mitjana cilindrada (125cc i 11,9kw de potència) per les vies públiques.

A qui es dirigeix?

Normalment a joves amb edat mínima de 16 anys que desitgin tenir un vehicle de dues rodes.

• És requisit per realitzar el curs tenir nacionalitat espanyola o residència.

• En cas d’estar en possessió del permís de la classe B no serà necessari realitzar la part teòrica comuna.

Contingut permís A1

Teòrics.
– Reglament general de conductors.
– Senyalització de les vies.
– Documentació, seguretat viària i primers auxilis.

• Destreses en circuit tancat
– Equipament i coneixement dels comandaments.
– Equilibri i habilitats a poca velocitat.
– Acceleració, reflexos i frenada d’emergència.

• Circulació en vies obertes al trànsit.
– Posició a la via.
– Adaptació de la velocitat al trànsit.
– Respecte per les normes i els altres usuaris.

Desenvolupament permís A1

El curs s’inicia amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials, complementades amb una fase no presencial amb tutories, realitzant test per Internet/Ordinador.

• L’assistència no és obligatòria però sí molt recomanable per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.

• Una vegada superat l’examen de coneixements (teòrica), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, a la pista de pràctiques, el número de sessions varia en funció de l’habilitat l’alumne.

• Les classes teòriques es realitzen en horari fixat pel centre, l’alumne podrà assistir a totes les que desitgi fins a obtenir l’aprovat.

• Les classes pràctiques es realitzen en hores convingudes, de dilluns a divendres.

Certificació permís A1

  • Permís A1 expedit per la Direcció General de Trànsit, amb lliurament a domicili.