646 805 798

Curs ADR Cisternes

Mercaderies Perilloses

FOTO_adr-cisterna

Contingut

Cisternes i contenidors cisterna
– Definicions, tipus i característiques.
– Vàlvules. Dispositius de seguretat i control. Proteccions.
– Carga / Descarrega. Normes d’ús de les cisternes.

Comportament en marxa de les cisternes.
– Influencia de la carga.
– Moviment de la carga.
– Incidents/Accidents.

Disposicions específiques.
– Documentació relativa al conductor, vehicle i carga.
– Documents que han de portar en el vehicle.
– Marques d’identificació.

Certificat

  • Ampliació de l’autorització de l’ADR per el transport de cisternes, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisternes.

Objectius

Formar a l’aspirant per superar les proves d’obtenció de l’autorització per a conductors de mercaderies perilloses en cisterna, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisternes.
• Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses en Vehicles Cisterna.
• Poder accedir a un mercat laboral més ampli.

Desenvolupament

  • El curs d’obtenció consta de 10h. (Renovació 6h)
  • Normalment aquest cursos es realitzen en dissabte i en diumenge per el matins en jornada de 08:00h a 13:30h
  • El curs és d’assistència obligatòria amb probable inspecció per part de La Prefectura Provincial de Tràfic.
  • No pot haver faltes d’assistència.

A qui es dirigeix

Conductors que transportin mercaderies perilloses en Vehicles cisterna, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisterna.
• Es requisit per poder fer aquest curs estar en possessió de l’autorització bàsica o comú per Mercaderies Perilloses.
• Conductors que precisin realitzar el curs d’actualització durant l’any anterior a l’expiració del període de vigència de l’autorització.