646 805 798

Pràctiques d’Extinció d’Incendis

Contingut

Extinció d’incendis:

  • Classe A: sòlids.
  • Classe B: líquids.
  • Classe C: gasos.

Certificat

 • Diploma acreditatiu.

Objectius

 • Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per l’ús dels diferents tipus d’extintors.

Desenvolupament

 • El curs te una durada de 1 hora pràctica.
 • El curs es realitzarà amb un mínim de 10 alumnes.
 • El lloc d’impartició és al Camí dels Tubots, s/n de Manresa (Autoescola FONT).

A qui es dirigeix

El curs d’extinció d’incendis inclòs en la prevenció de riscos laborals, està destinat a l’ensenyança sobre el maneig dels extintors i en la prevenció de situacions que puguin comprometre la seguretat en el treball.